Bestuurdersaansprakelijkheid

Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook wel D&O-verzekering) wordt aan bestuurders en toezichthouders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij in hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. Bestuurders kunnen niet alleen ten aanzien van hun eigen handelingen binnen de onderneming worden aangesproken, maar ook als gevolg van handelingen van medebestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid).

Wat wij u extra bieden

  • Uitloopdekking: na het einde van uw opdracht loopt de verzekering door tot het einde van de verzekeringsduur. Vervolgens kunt u nog uitloopdekking bijkopen voor één tot maximaal vijf jaar;
  • Geen eigen risico en voor verdedigingskosten is een gratis extra limiet beschikbaar boven het verzekerd bedrag van max. 10%;
  • Eenvoudige afsluitprocedure: de verzekering gaat in op het moment van uw benoeming;
  • Standaard faillissementsuitsluiting.

Interesse?

Heeft u interesse in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, neemt u dan contact met Aon op.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Alle vormen van aansprakelijkheid met een beperkt aantal uitsluitingen.

Een bestuurder die fraudeert is bijvoorbeeld niet verzekerd, voor de overige bestuurders blijft de dekking van kracht.

Verzwaring van aansprakelijkheid en gevolgen nieuwe wet- en regelgeving

Deze verzwaringen worden automatisch opgepakt.

Werelddekking

Zodat het voor u niet uitmaakt waar een aanspraak wordt ingediend.

Niet statutair benoemde bestuurders en commissarissen