Beroepsaansprakelijkheid

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van uw onderneming voor door derden geleden schade die het gevolg is van fouten gemaakt in verband met de beroepsuitoefening.

Wat wij u extra bieden:

  • schadespecialisten op het gebied van aan­sprakelijk­heid voor advocaten;
  • u houdt volledige vrijheid om uw leverings­voor­waarden al dan niet te hanteren;
  • polisvoorwaarden en oplossingen die passen bij de risico's van uw kantoor;
  • Een polis die voldoet aan de eisen van de Orde.

Bereken premie

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Mondiale dekking voor Nederlandse kantoren

Uitbreidingsmogelijkheid voor de buitenlandse vestigingen en/of samenwerkingsverbanden.

Kosten van verweer

Volledig vergoed zonder aftrek van het eigen risico. Ook in het geval van een tuchtprocedure indien de uitkomst mede bepalend kan zijn voor verzekerde civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Dekking voor curatoren en bewindvoerders

Dekking voor aansprakelijkheid uit (onbedoelde) persoonlijke garantstelling die is gebaseerd op een gemaakte beroepsfout.

Aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vermissing van documenten.