Aansprakelijkheid voor nevenfuncties bij externe rechtspersonen

Aan het besturen van of toezicht houden op rechtspersonen zijn risico's verbonden. Voor de aansprakelijkheidsrisico's kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten, maar niet iedere rechtspersoon heeft deze. Voor advocaten die buiten de deur nevenfuncties vervullen, kan zo een vervelende situatie ontstaan. Uw advocaten kunt u beschermen tegen de risico's van bestuurdersaansprakelijkheid via een aanvullende dekking op de lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van uw kantoor.

Wat wij u extra bieden:

  • Eenvoudige afsluitprocedure. De lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van uw kantoor wordt eenvoudig uitgebreid met clausule NAP121-039
  • Eenvoudige administratie. Jaarlijks doet uw kantoor opgave van het aantal nevenfuncties;
  • Geen eigen risico;
  • Scherpe premiestelling.

Interesse?

Heeft u interesse in een aansprakelijkheidsverzekering voor nevenfuncties buiten de deur, neemt u dan contact met Aon op.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor nevenfuncties bij externe rechtspersonen?

Uitloopdekking

Een bestuurder, commissaris of toezichthouder kan ook na afloop van zijn aanstelling worden aangesproken. U kunt uitloopdekking bijkopen voor een periode van drie jaar.

Persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden vermogensschade

Als gevolg van een voorval dat heeft plaatsgevonden gedurende de tijd dat de verzekerde de nevenfunctie bekleedde.